IT Pro Rijeka

Prijavi u grupu

Događanja

IT Pro Rijeka Srijeda - 13.3.2013. - 17:30

25.sastanak IT PRO UG Rijeka

Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) 8 jedan je od najpoznatijih i najkorištenijih alata svakog sistem administratora koji je dio Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP).
U sklopu predavanja bit će prikazane mogućnosti i primjene DaRT 8 alata kroz dijagnostiku, upravljanje i oporavak računala u svakodnevnim poslovnim situacijama.
Dođite saznati koje su to mogućnosti i koje nam z ...

IT Pro Rijeka Srijeda - 13.2.2013. - 17:30

24.sastanak IT PRO UG Rijeka

Temeljem vaših čestih pitanja vezanih za novine koje je donio server 2012, pripremio sam predavanje s velikim brojem demonstracija vezanih za hyper-v 3.0 (replica, shared nothing live migration,upravljanje powershell-om,itd.). Na predavanju će vam biti pokazane i prezentirane sve nove mogućnosti u hyper-v. Očekujem „živu“ diskusiju svih učesnika predavanja, a za korisnike i „zaljubljenike“ u alte ...