Sljedeći događaji

IT Pro Zagreb Četvrtak - 2.10.2014. - 17:30

Migracija SBS 2003 na Windows Server 2012 R2

Na ovom predavanju pokazat ćemo kako što bezbolnije napraviti migracijski put sa uskoro umirovljenog operacijskog sustava SBS 2003 na Windows Server 2012 R2. Kroz studij slučaja polaznici će vidjeti procedure migracijskog puta sa SBS 2003 na SBS 2011, te kao konačni cilj migraciju na Windows Server 2012 R2.

Prošla događanja