Sljedeći događaji

IT Pro Zagreb Četvrtak - 5.3.2015. - 17:30

Azure kao platforma za stres test

Microsoft Azure je sveobuhvatna platforma koja omogućava veliki broj scenarija, od SaaS, preko PaaS, pa sve do IaaS rješenja.
Ovo predavanje obradit će IaaS dio vezan uz isporuku veće količine računala u vrlo kratkom vremenu, a sve u svrhu stres testiranja aplikacije. Bit će prikazano kako se spojiti na Azure pomoću powershell komandleta, kako pripremiti virtualno računalo i prebaciti ga u cloud ...